Czy turystyka chorwacka jest konkurencyjna?

Reklama

śr., 10/02/2019 - 17:47 -- koscielniakk

Obiekt turystyczny może być sam w sobie produktem, ale powinien oferować również różnego rodzaju udogodnienia. Ich funkcją jest przyciąganie gości i zachęcanie ich do korzystania z różnych usług od momentu przybycia do miejsca docelowego, aż do powrotu do domu. - podkreśla dr Lekić

Kiedy mówimy o konkurencyjności danego kraju, często patrzymy na dany kraj poprzez aspekt turystyki. Nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę fakt, że turystyka jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się sektorów. Nie daje to jednak prawdziwego obrazu konkurencyjności kraju na rynku. Jeśli krótko zastanowimy się nad konkurencyjnością turystyki, jasne jest, że wiele miejsc docelowych inwestuje wiele w rozwój swojej oferty turystycznej, aby stać się istotnymi graczami na rynku globalnym. W przypadku krajów, które otrzymują znaczną część swoich dochodów z sektora turystyki, podobnie jak w przypadku Chorwacji, ważne jest, aby zrozumieć, co sprawia, że miejsce turystyczne jest konkurencyjne. Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności jest jednym z głównych celów strategicznych rozwoju turystyki chorwackiej do 2020 r. W swoim najnowszym raporcie na temat konkurencyjności podróży i turystyki 2019 Światowe Forum Ekonomiczne umieściło Chorwację na 27 miejscu wśród 140 krajów pod względem konkurencyjności turystycznej. Ministerstwo linii przeznaczyło w tym roku prawie 24 mln kun chorwackich HRK (około 15 mln złotych PLN) na projekty mające na celu zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności chorwackiej turystyki. Szczególną uwagę zwrócono na rozwój turystyki na kontynencie, w Dalmacji i na wyspach, które w dłuższej perspektywie powinny mieć wpływ na rozwój turystyki.

Patrząc na ogólne wskaźniki, w Chorwacji zaobserwowano pozytywny trend wzrostu ruchu turystycznego. Według danych opublikowanych przez Chorwacką Krajową Radę Turystyczną największy jak dotąd wzrost liczby noclegów odnotowano w Chorwacji kontynentalnej, Zagrzebiu i Żupanii Zadarskiej. Mimo to kontynentalna Chorwacja ma bardzo mały udział w całkowitej liczbie noclegów, zaledwie 1,9 procent. Na atrakcyjność oferty i treści w niektórych miejscach, w tym specjalne oferty cenowe dużą rolę w osiąganiu lepszych wyników turystycznych odgrywa dostęp do morza i pogoda. Ale co z miejscami docelowymi, które nie mogą oprzeć swojej oferty na morzu i pięknej pogodzie? Te miejsca docelowe inwestują, a przynajmniej powinny inwestować, znacznie więcej w tworzenie treści, które przypadną do gustu lokalnym i zagranicznym turystom. Dobrym przykładem jest powiat Krapina-Zagorje, który uznał rozwój turystyki w powiecie za priorytet. Postanowili rozwinąć określone rodzaje turystyki - od agroturystyki, aktywnych wakacji, rodzinnych wakacji po turystykę biznesową, spa i wellness oraz turystykę zdrowotną - obejmując tym samym różnorodne zainteresowania współczesnych turystów. Ponadto postanowili rozwinąć selektywne formy turystyki, takie jak choćby szlaki rowerowe. Z tego powodu powiat KrapinaZagorje od wielu lat odnotowuje wzrost liczby przyjazdów turystów. Tylko w 2018 r. Odnotowano 12-procentowy wzrost liczby przyjazdów w porównaniu do 2017 r. Logicznie pytanie brzmi: „Jak kontynuować pozytywny trend wzrostu ruchu turystycznego?” - Bardzo ważne jest opracowywanie wysokiej jakości produktów turystycznych, z jednej strony wsłuchiwanie się w rynek, a z drugiej strony w miejscową ludność. Obiekt turystyczny może być sam w sobie produktem, ale powinien oferować również różnego rodzaju udogodnienia. Ich funkcją jest przyciąganie gości i zachęcanie ich do korzystania z różnych usług od momentu przybycia do miejsca docelowego, aż do powrotu do domu - zauważa Dr Romana Lekić, Kierownik Wydziału Turystyki na Edward Bernays University College w Zagrzebiu.

- Do opracowania takich udogodnień i treści konieczna jest edukacja ludzi - podkreśla dr Lekić, która już pracuje nad edukacją pierwszego pokolenia profesjonalistów z branży turystycznej, którzy wprowadzą zmiany w turystyce krajowej. Studia licencjackie w zakresie zarządzania i marketingu turystyki szkolą studentów do pracy nad rozwojem turystyki, której Chorwacja potrzebuje i zasługuje. W ciągu trzech lat akademickich studenci śledzą proces opracowywania ośrodków turystycznych. Wszystko to nie byłoby możliwe bez obowiązkowej praktyki zawodowej, która ma miejsce w Chorwacji i za granicą, gdy studenci są bezpośrednimi uczestnikami rynku pracy i mają możliwość poprawy swojego przyszłego miejsca pracy już na studiach.

Autor: 
Tłum. Michał Kuszczyńki
Źródło: 

Večernji list

Dział: 

Reklama