Komisja Europejska uruchomiła platformę umożliwiającą bezpieczne wznowienie turystyki w Europie

Reklama

pon., 09/28/2020 - 14:55 -- MagdalenaL

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców poinformował o możliwościach sprawdzenia obostrzeń oraz aktualnej sytuacji epidemicznej w krajach, które są szczególnie popularnymi kierunkami zagranicznych wyjazdów polskich turystów.

            Rzecznik MŚP pismem z 28 lipca 2020 r., mając na uwadze głosy przedstawicieli branży turystycznej, zwrócił się do Ministerstwa Rozwoju z prośbą o informację, czy Ministerstwo wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych rozważało możliwość utworzenia portalu internetowego, który informowałby o aktualnej sytuacji epidemicznej oraz obostrzeniach w krajach tzw. turystyki wyjazdowej. Przedsiębiorcy są zdania, że taki portal pomógłby w przeciwdziałaniu ewentualnemu chaosowi informacyjnemu.

            W odpowiedzi Ministerstwo Rozwoju wskazało między innymi, że MSZ na swoich stronach umieszcza informacje o aktualnej sytuacji epidemiologicznej państwach, które są popularnymi kierunkami wyjazdów zagranicznych.

            „Ponadto Komisja Europejska uruchomiła platformę internetową „Re-open EU”, która zawiera podstawowe informacje umożliwiające bezpieczne wznowienie swobodnego przepływu osób i turystyki w całej Europie. Platforma „Re-open” będzie funkcjonować jako główny punkt odniesienia dla osób podróżujących w UE, ponieważ gromadzi w jednym miejscu aktualne informacje od Komisji i państw członkowskich. Narzędzie to umożliwi przeglądanie przeglądanie informacji dotyczących poszczególnych państw członkowskich UE za pomocą interaktywnej mapy, zawierającej aktualne informacje na temat obowiązujących środków krajowych”- wyjaśnia Minister Rozwoju cytowany w komunikacie Rzecznika MŚP

           Platforma „Re-open EU” dostępna jest na komputerach stacjonarnych oraz urządzeniach mobilnych, natomiast zawarte na tej platformie informacje dostępne są w 24 językach urzędowych EU.

Autor: 
Karolina Przewoźniak
Dział: 
Zagłosowałeś na opcję 'down'.

Reklama