Turystycznie po Moskwie

Reklama

sob., 02/18/2017 - 12:56 -- zzz

 

Moskwa to stolica Rosji od 1918 roku , położona jest nad rzeką Moskwą. Liczy według oficjalnych danych 10 milionów mieszkańców, nieoficjalne dane mówią o 16 milionach. Stanowi największe centrum naukowe, kulturalne i ekonomiczne Rosji. Znajduje się tu siedziba Prezydenta – Kreml i rosyjskiej Dumy czyli Parlamentu. Na Moskwę przypada 1/4 dochodu PKB wytwarzanego w całym kraju. Moskwa ma dogodne położenie komunikacyjne. Świetne zaplecze ekonomiczne. Najbardziej prestiżowe uczelnie. I przede wszystkim liczne zabytki Moskwy i miejsca turystyczne czynią z niej miasto atrakcyjne i odwiedzane pod wieloma względami.

Kreml moskiewski

Arbat - najbardziej znana spacerowo-handlowa ulica w Moskwie

 

Położenie

Moskwa leży w zachodniej części Rosji, 640 km na południowy-wschód od Sankt Petersburga i 970 km na wschód od granicy z Polską. Zajmuje obszar o powierzchni ponad 100 km2. Położona jest w środkowej części Niziny Wschodnioeuropejskiej, na północno-zachodnim skraju zindustrializowanego i gęsto zaludnionego terenu, który wyznacza płytka i szeroka dolina rzeki Moskwy, dopływu Oki. Jedyne wzniesienie w tym regionie tzw. Wzgórze Wróblowe, znajduje się na południowy zachód od miasta.

Klimat

W mieście panuje klimat kontynentalny z umiarkowanym wpływem zachodnich wiatrów znad Oceanu Atlantyckiego, długą mroźną zimą (średnia temperatura w styczniu -10,2oC) i ciepłym latem (średnia temperatura w lipcu 18oC). Na obrzeżach Moskwy i w parkach występuje roślinność strefy lasów mieszanych, tj. sosna, świerk, brzoza. Środowisko naturalne jest silnie przekształcone: w najstarszej części miasta miąższość kulturowej warstwy gruntów sięga 4-6 m. Większość małych rzek zasypano lub zamknięto w podziemnych kanałach, z kolei rzekę Moskwę połączono Kanałem im. Moskwy (o długości 128 km) z Wołgą tworząc szlak żaglowy.

Znalezione obrazy dla zapytania rzeka moskwa zimą moskwa

 

Urbanistyka

Współczesna Moskwa zachowała koncentryczny układ urbanistyczny odzwierciedlający kolejne etapy jej rozbudowy. Ulice Bulwarowe Koło i Sadowe Koło przebiegają w miejscu dawnych fortyfikacji. Następny etap rozwoju zabudowy miasta wyznacza moskiewska szosa obwodowa o długości 109 km, z lat 1952-1962. Od tego czasu w granice administracyjne Moskwy włączono jeszcze parę położonych dalej terenów zieleni. Dziś tereny zielone stanowią prawie 20 proc. powierzchni miasta, a spośród wielu parków do największych zaliczają się: Izmajłowski i Sokolnicki.

Znalezione obrazy dla zapytania moskwa z lotu ptaka

Gospodarka

Moskwa jest najważniejszym ośrodkiem gospodarczym Rosji. Największe znaczenie ma przemysł maszynowy, metalowy, środków transportu i elektrotechniczny. Istotny jest również przemysł tekstylny, drzewny, chemiczny, materiałów budowlanych, poligraficzny i wydawniczy. Miasto jest siedzibą państwowych oraz zagranicznych instytucji bankowych i ubezpieczeniowych. Działa tu Międzynarodowa Giełda Walutowa, giełda towarowa oraz Izba Handlu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej. W Moskwie mieszka największa w kraju grupa osób najzamożniejszych.

Znalezione obrazy dla zapytania gazprom

Plac Czerwony

Nauka

To wielkie centrum naukowo-kulturalne o światowym znaczeniu. Tutaj mają siedzibę: Rosyjska Akademia Nauk, rosyjskie akademie specjalistyczne (medycyny, rolnictwa, akademia sztuki oraz ponad 1 tys. instytutów naukowo-badawczych, biur konstrukcyjnych i laboratoriów). Wśród ponad 80 szkół wyższych jest 13 uniwersytetów oraz 13 uczelni akademickich.

Znalezione obrazy dla zapytania instytut łomonosowa

Historia

Za datę powstania Moskwy przyjmuje się rok 1147 i legendarnego jej założyciela Kniazia Jurijaa Dołgorukiego. Już w 1156 roku powstały pierwsze drewniane, a następnie zamienione później na kamienne fortyfikacje. Znaczny rozwój Moskwy nastąpił a drugiej połowie XIV wieku, za rządów Iwana I Kality oraz dzięki dogodnemu położeniu miasta wśród błot i lasów. W tym czasie poszerzono granice Moskwy, zagarniając okoliczne księstwa, w tym Księstwo Włodzimierskie. Po pożarze pod koniec XIV w. odbudowano miasto, wznosząc silniejsze fortyfikacje wokół Kremla. Wkrótce Moskwa odzyskała dawną świetność. Już wtedy była siłą polityczną, do której odwoływali się panujący w czasie walk z tendencjami odśrodkowymi i oligarchią bojarską. Od końca XV w. do 1712 r. Moskwa była stolicą państwa rosyjskiego i jednym z największych miast w Europie. W tych wiekach była dużym ośrodkiem rzemieślniczym i kupieckim, a także latopisarstwa i malarstwa ikon. Miasto od 1712 r. zachowało znaczenie drugiej - po Sankt Petersburgu – stolicy Imperium Rosyjskiego. W połowie XVIII w. utrzymało charakter ośrodka nauki i sztuki. W 1812 r. Moskwę zajęły wojska Napoleona I, niszcząc po drodze wszystko co cenne (pożar zniszczył 70 proc. powierzchni miasta). Po zamieszkach została odbudowana na częściowo zmienionym planie. W II połowie XIX w. Moskwa stała się największym po Petersburgu ośrodkiem przemysłowym i węzłem kolejowym. Wówczas nastąpił też rozwój ruchu rewolucyjnego, który doprowadził do przewrotu październikowego 17.X.1917 r. i opanowania stolicy przez bolszewików. W latach 1918-1919 miasto stało się centrum kierowniczym światowego ruchu komunistycznego. Przed i po II wojnie światowej nastąpiła znaczna rozbudowa Moskwy, która przekształciła ją w wielki ośrodek przemysłowy i naukowo-techniczny ZSRR. Po rozpadzie Związku Radzieckiego stała się stolicą Rosji.

Podobny obraz

Zabytki

Najważniejszym symbolem Moskwy jest oczywiście Kreml. Jego początki sięgają XV wieku. Jest to nie tylko cenny zabytek , lecz także obecnie siedziba Prezydenta Rosji. Na jego terenie otoczonym wysokim murem znajdują się zbrojownię, sobory, liczne muzea czy słynna Car - Puszka i – Dzwon. Mauzoleum Lenina centralny punkt Placu Czerwonego to unikatowy zabytek. Pierwszy projekt mauzoleum był wykonany przez architekta Szczusiowa w nocy 22 stycznia roku 1924. Początkowo było drewniane, później powstało granitowe. Na mauzoleum znajdują się trybuny, na których w czasie parad i świąt państwowych stali członkowie najwyższych władz ZSRR i ważniejsi goście. Zwiedzać go można tylko 2-3 razy w tygodniu po 2-3 godziny. Nie wolno robić żadnych zdjęć. W dalszej części zwiedzania można także przespacerować się wzdłuż ścian Kremla gdzie pochowani są inni dostojnicy w tym Stalin.

Klasztor Nowodziewiczy

Mauzoleum Lenina

Arbat

Na Placu znajduje się też wręcz bajkowy Chram W. Błażennovo. Chram powstał w połowie XVI w. dla uczczenia zdobycia przez wojska Iwana IV Kazania. Nazwa ARBAT prawdopodobnie pochodzi od mongolskiego słowa oznaczającego przedmieście. Pierwszy raz użyto jej w XV wieku w odniesieniu do całego terenu na zachód od Kremla zamieszkanego wówczas przez carskich rzemieślników i koniuszy. Przez wieki na Arbacie zamieszkiwała arystokracja, a potem także ludzie wolnych zawodów, intelektualisci. Dzisiaj sercem Arbatu jest ciąg pieszy , miejsce wokół którego znajdują się domy „cyganerii artystycznej” i wiele staroświeckich sklepików, butików i, galerii, kawiarni i restauracji. Przy Arbacie znajduje się też pomnik Bułata Okudżawy, największego jej piewcy i rosyjskiego barda.

Arbat

Turystyka

Moskwa nie należy do tanich miast. Drogie są noclegi i pobyt w niej. Lepiej też omijać zimy. Silne wiatry i niskie odczuwalne temperatury mogą odstraszyć najwytrwalszych. Najlepiej wybierzcie tam późną wiosną w maju lub późnym latem we wrześniu. Nie zapomnijcie też że w Moskwie można przebywać bez rejestracji trzy dni, warto mieć przy sobie bilet by uniknąć kłopotów.

Metro w Moskwie

 

Informacje ogólne
Liczba ludności : 10,5 mln
Aglomeracja : 14,5 mln
Metro : 12 linii
Powierzchnia : 1 081 km²

 

Lovetotravel/PL PORTAL PL

Z.B.

Autor: 
Z.B.
Źródło: 

Lovetotravel/PL PORTAL PL

video: 

Reklama