Z jakich części składa się statek?

Reklama

wt., 12/28/2021 - 13:37 -- MagdalenaL

Statek składa się z wielu części w zależności od rodzaju jednostki pływającej, ponieważ jacht to nie to samo, co na przykład żaglówka. Mając to na uwadze, łodzie posiadają szereg cech i części wspólnych im wszystkim.

W tym artykule wyjaśniamy główne części statku:

Rufa

Rufa to tylna część każdej jednostki pływającej

Dziób

W przeciwieństwie do wcześniej wspomnianej części, dziób znajduje się na przodzie jednostki i przecina wodę. 

Bakburta

Patrząc do przodu od rufy do dziobu, bakburta znajduje się po lewej stronie jednostki.

Sterburta

Ponownie w przeciwieństwie do powyższego, sterburta to prawa strona łodzi patrząc od rufy w kierunku dziobu.

Kadłub

Kadłub łodzi to cała zewnętrzna część, która zamyka i uszczelnia konstrukcję. Zazwyczaj łódź jest jednokadłubowa, ale istnieją również łodzie wielokadłubowe, takie jak katamarany. Ponadto, kadłuby mogą być wykonane z różnych materiałów, takich jak stal, laminat lub drewno.

Pokład

Aby zapewnić wodoszczelność kadłuba i uniemożliwić przedostanie się wody do środka, do dyspozycji jest pokład, czyli powierzchnia, która otacza kadłub wzdłuż jego poziomej linii. Innymi słowy, pokład to podłoga łodzi, obszar, po którym mogą chodzić ludzie, a także miejsce, z którego zazwyczaj wchodzi się do wnętrza łodzi.

Kil

Kil jest kręgosłupem statku, środkiem kadłuba, częścią, która biegnie wzdłuż dna od dziobu do rufy.

Szerokość całkowita statku

Szerokość całkowita statku to odległość od prawej burty do lewej burty, w najszerszym miejscu. Mogą występować różnice w zależności od kształtu łodzi.

Wręgi

Z kręgosłupa wychodzą żebra. Te zakrzywione elementy w kształcie litery "U", przymocowane do stępki po obu stronach, tworzą podstawową konstrukcję kadłuba statku.

Pokładniki

Na górze wręg znajdują się poprzeczne elementy wzmacniające, które łączą prawą burtę z lewą, są to belki, na których opiera się pokład. 

Stewa dziobowa

Stewa jest przedłużeniem stępki, częścią, która tworzy klin dziobu i jest nawet mocniejsza od stępki. Połączenie tych dwóch części to stopa dziobnicy.

Stewa rufowa

Z tyłu, znajduje się przedłużenie stępki w kierunku rufy, tworząc stewę rufową.

Relingi

Reling to część łodzi chroniąca pokład przed wpadnięciem do morza, znajdująca się pomiędzy pokładem a nadburciem. Małe łódki i żaglówki nie mają relingów, ale listwę ochronną zwaną stójką.

Nadburcie

Nadburcie to element, który biegnie wokół całego obwodu łodzi od dziobu do rufy po lewej i prawej burcie.

Wzdłużnica

Jeśli statek zostanie podzielony wzdłuż, aby podzielić go na dwie części od stępki, otrzymamy dwie burty. Nazywa się to również wzdłużnicą.

Trawers

W tym przypadku, jeżeli statek jest podzielony na dwie połowy, ale prostopadle do stępki, otrzymuje się linię trawersu. 

Podwodzie

Podwodzie to powierzchnia kadłuba, która jest zanurzona w momencie maksymalnego obciążenia statku.

Nadwodzie

W związku z tym x to ta część kadłuba, która jest zanurzona przy maksymalnym obciążeniu. Płaszczyzna oddzielająca podwodzie i nadwodzie to linia wodna.

Dno

Dno to ta część kadłuba, która w danym momencie jest zanurzona. Zbiega się ona z linią wodną kadłuba, jeśli statek nie jest przechylony i jeśli jest maksymalnie obciążony. We wszystkich innych okolicznościach jest to tylko dno.

Zęza

Najniżej położoną częścią kadłuba statku jest zęza. W tym miejscu kończą się przewody wodne i wycieki z silnika, które są odprowadzane na zewnątrz przez zainstalowane pompy zęzowe.

Grodzie

Wewnętrzne ściany i przegrody statku to grodzie. Mogą one być podłużne lub poprzeczne w zależności od układu wnętrza kadłuba.

Autor: 
Autor: Redakcja Centramar Tłumaczenie: Julia Śliwak

Reklama