Najbardziej powszechne wypadki na statkach i jak ich uniknąć

Reklama

czw., 12/23/2021 - 18:32 -- MagdalenaL

Rodzaje wypadków na statkach są bardzo zróżnicowane. Nie ma opublikowanego oficjalnego rejestru, w którym moglibyśmy się zapoznać i przeanalizować przyczyny wypadków morskich. W niniejszym artykule korzystaliśmy z danych amerykańskiej Straży Przybrzeżnej, baz danych inspektorów i komisarzy ds. wypadków oraz naszej własnej bazy danych.

Podzieliliśmy rodzaje wypadków ze względu na ich charakter, na dwie grupy. Pierwsza z nich obejmuje najcięższe wypadki, druga te lżejsze. W każdej z nich znaleźliśmy najczęstsze przyczyny wypadków, chociaż należy wspomnieć, że istnieją również inne, które występują znaczenie rzadziej.

Poważne wypadki żeglarskie

Wywrócenie się jednostki

Może wydarzyć się ze względu na ekstremalne warunki, fale, wzburzone morze, czasami w połączeniu z brakiem umiejętności i zawsze jako wynik złej interpretacji pogody, ponieważ wiarygodne prognozy są dostępne dla każdego.

Jak temu zapobiec:

Przed wyruszeniem w drogę sprawdź prognozę pogody, aby zdecydować, czy chcesz wyjść z domu. Podczas żeglugi należy zwracać szczególną uwagę na fale.

 

Człowiek za burtą

Często wynika to z braku doświadczenia załogi, ponieważ istnieje kilka manewrów ratunkowych, np. „człowiek za burtą”, ale często zapomina się o nich po uzyskaniu patentu żeglarskiego.

Jak temu zapobiec?

Unikaj kąpieli, jeśli nie stoisz na kotwicy. W przypadku wystąpienia fal, zabezpiecz całą załogę life linami. W miarę możliwości wykonaj pętlę rufową kilka razy. Ćwiczenie manewrów ratunkowych da Ci pewność siebie w sytuacji kryzysowej.

 

Przeciek w wypadku zderzenia

Zderzenie z elementem stałym lub pływającym, powoduje przeciek, który w ciągu kilku minut powoduje zatonięcie statku.

Jak temu zapobiec:

Nieustannie sprawdzaj głębokość i zanurzenie poprzez sondę, aby uniknąć wejścia na mieliznę, zaopatrz się we wszystkie niezbędne systemy zęzowe.

 

Dobrowolne opuszczenie statku

Wydaje się to niemożliwe, ale zdarza się częściej niż można się tego spodziewać, z powodu braku szacunku dla warunków atmosferycznych lub braku wiedzy. Są też żeglarze, którzy dobrowolnie opuszczają łódź, a kiedy chcą wrócić, nie ma już takiej możliwości.

Jak temu zapobiec:

Sternik powinien przypomnieć całej załodze przed wejściem na pokład i w trakcie rejsu o środkach ostrożności niezbędnych do bezpiecznej żeglugi. Należy do nich m.in. nie oddalanie się od łodzi.

 

Drobne wypadki żeglarskie

Kolizja między łodziami

Zwykle są one powodowane przez wyprzedzanie, a ich przyczyną jest brak znajomości przepisów MPZZM (Międzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu), brak uwagi albo zły klar po zacumowaniu łodzi, co prowadzi do kolizji.

Jak temu zapobiec:

Wzmocnij uwagę podczas nawigacji, szczególnie podczas nawigacji w obszarach portowych i kotwicowiskach. Przy stosowaniu wszystkich przepisów kapitan musi być pokorny, wspaniałomyślny, przewidujący i uprzejmy w swojej nawigacji.

 

Pożar statku

Najczęstszą przyczyną pożaru zazwyczaj jest zwarcie. Płomienie pochodzące z innej łodzi lub pożar spowodowany trwającą naprawą są przypadkowymi i nagłymi zdarzeniami, które trudno przewidzieć.

Jak temu zapobiec:

Trudno jest zapobiec tego typu wypadkom, możliwe jest natomiast częste sprawdzanie instalacji elektrycznych oraz posiadanie wszystkich niezbędnych narzędzi przeciwpożarowych, a także upewnienie się, że wszyscy członkowie załogi są z nimi zaznajomieni i wiedzą, jak działają.

 

Sztrandowanie

Polega na celowym wejściu na mieliznę z powodu przeszkody, destabilizacji statku, utraty sterowności z możliwością wywrócenia się. Zdarza się to najczęściej, kiedy nie znamy akwenu po którym pływamy. Sztrandowanie może być również spowodowane niekorzystnymi warunkami pogodowymi, które uniemożliwiają nam skierowanie łodzi na bezpieczny kurs.

Jak temu zapobiec:

Stale sprawdzaj głębokość i zanurzenie za pomocą echosondy, aby uniknąć ewentualnego wejścia na mieliznę, zaopatrz się we wszystkie niezbędne systemy zęzowe.

 

Kolizja z obiektami stałymi

Kolizje występujące przy wchodzeniu do portu, przy podchodzeniu do zbiorników wodnych lub nabrzeża. Przyczynami mogą być: zjawiska atmosferyczne wpływające na kurs statku lub błędy ludzkie, które są najczęstsze.

Jak temu zapobiec:

Kiedy zamierzamy wykonać manewr wpływania do portu, musimy zwracać uwagę na wszystko wokół nas, a szczególnie na wiatr, który wpływa na dryf statku i może utrudnić lub zmienić nasz kurs. I jak zawsze, należy zachować maksymalną uwagę, ponieważ większość wypadków jest spowodowana nieuwagą kapitana i załogi.

 

Upadek i poślizgnięcie się pasażera na pokładzie

Na statkach do przewozu osób, czarterach i charterach zdarza się, że pasażerowie upadają lub poślizgną się na pokładzie z wielu powodów, począwszy od poślizgnięcia się z powodu nieodpowiedniego obuwia, poprzez nieprzyzwyczajenie do falowania, a skończywszy na osobach, które nie stosują się do zaleceń załogi przy wzburzonym morzu.

Jak temu zapobiec:

Obowiązkiem załogi jest poświęcenie odpowiedniej ilości czasu na BRIEFING tak, aby pasażerowie byli świadomi zagrożeń wynikających z niedozwolonych działań.

Mamy nadzieję, że tymi słowami z Nautica Profesional, skłonilismy do refleksji sterników, którzy swoją pracą i wysiłkiem chronią nas przed wszelkimi zagrożeniami.

 

 

Autor: 
Autor: Redakcja Nautica Profesional / Tłumaczenie: Julia Śliwak

Reklama